İNOVASYON YARIŞMASI

1) Yarışma Konsepti

 • ➢ Tedavi hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,
 • ➢ Bakım hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,
 • ➢ Eğitim ve danışmanlık hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,
 • ➢ Hemşirelik hizmet kayıtları’ nda kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi.

2) Yarışmanın Amacı
“Hemşirelikte İnovasyon Proje Yarışması” ile hemşireliğin gelişimine ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmaları teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.

3) Yarışmanın Hedefi

 • ➢ Hemşire ve Ebelerin yaratıcılıklarını geliştirmek,
 • ➢ Hemşire ve Ebelerin sahip oldukları mevcut yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak,
 • ➢ Hemşire ve Ebelerin gizli kalmış yaratıcılıklarını destekleyerek geliştirmelerine ortam sağlamak,
 • ➢ Ülkemizin geleceğini yönlendirecek olan inovasyonun sağlık alanında farkındalığını arttırarak yeni ürünler geliştirilmesini ve çalışanların teşvik edilmesini sağlamak,
 • ➢ “Ürünün eksiklerini en iyi kullanan bilir” mantığıyla geliştirilen ürünlerin hasta, çalışan ve hizmet kalitesini arttırmasını sağlamaktır.

4) Katılım ve Başvuru Koşulları

 • ➢ Başvurular bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Grup başvurularında ödül grup temsilcisine verilir. Grup katılımlarında grup, 1 grup temsilci, 2 grup üyesi olmak üzere maksimum 3 (iki) kişiden oluşabilir.
 • ➢ Proje sahipleri, proje gönderiminde projenin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler, aksi halde meydana gelebilecek olumsuzluklardan grup üyeleri sorumludur.
 • ➢ Proje sahiplerinin hemşire ve ebe mezuniyet belgesine sahip olmaları ya da hemşirelik ve ebelik 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5) Hedef Kitle
Proje yarışmasına özel veya kamu kuruluşunda görev yapan tüm hemşire ve ebeler, hemşire ve ebe akademisyenler, üniversite 3. ve 4. sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencileri başvuru yapabilecektir.

6) Katılım / Başvuru Yöntemi

 • ➢ Başvurusu yapılan projelerin yarışma başvuru formunda belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • ➢ Başvuru formu inovatifhemsirelik.org sayfasında yer almaktadır.
 • ➢ Yarışmaya katılımın geçerli olması için geliştirilen projenin prototipinin geliştirilmesi zorunludur. 3D yazıcıdan alınan ürün örneği veya maketten elde edilen protoripler kabul edilecektir. Geliştirilen prototipin max. 2 dk lık video tanıtımı çekilerek başvuru formu ile gönderilmesi gerekmektedir.

7) Değerlendirme Şekli / Ölçütleri

 • ➢ Yarışmaya katılan projelerin formata uygunluğunun kontrol edilmesi; (Ön Eleme Süreci)
 • ➢ Finale Kalan Projelerin Belirlenmesi; (Değerlendirme Kurulu)
 • ➢ Değerlendirme sonucu dereceye giren projelerin ödüllendirilmesi; (Yarışma jürisi)
Projeler aşağıda bulunan kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir. Dereceye giren proje sahiplerinin ödülleri 21-23 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek olan “2. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ”nde takdim edilecektir.

8) Değerlendirme Ölçütleri

 • ➢ Yenilikçilik ve Özgün Değer
 • ➢ Kullanışlılık
 • ➢ Sürdürülebilirlik
 • ➢ Yaygın Etki
 • ➢ Geliştirmeye Açıklık
 • ➢ Yapılabilirlik
 • ➢ Anlaşılabilirlik ve Bütünlük
 • ➢ Etik Değerlere Uygunluk
 • ➢ Protoripinin Geliştirilmiş Olması

9) Değerlendirme ve Ödüllendirme Süreci

 • ➢ Proje Yarışması Başvurularının Açılması
 • ➢ Proje Yarışması Başvurularının Sonlandırılması
 • ➢ Toplanan Projelerin Formata Uygunluğunun Ön Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi
 • ➢ Ön Elemeyi Geçen Projelerin Değerlendirme Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi
 • ➢ Dereceye Giren Projelerin Ödüllendirilmesi

10) Diğer Hükümler

 • ➢ Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır.
 • ➢ Başvuruda bulunacak tüm projeler özgün ve etik kurallara uygun olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Yarışma duyurusunda yayınlanan son gönderi tarihi 11 Eylül 2020 18:00 ’den sonra gönderilen projeler değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.

Başvuru adresi: [email protected]

 © 2020 | İnovatif Hemşirelik Derneği | All Rights Reserved